Seznam činností prováděných v rámci využitého flexibilního rozsahu akreditace

V současné době nebyl flexibilní rozsah akreditace uplatněn.

Možnosti uplatnění flexibilního rozsahu akreditace můžete konzultovat s vedoucím zkušební laboratoře.

Seznam všech prováděných zkoušek najdete na úvodní stránce zkušební laboratoře.