Inspekční činnost

  • Provádíme inspekční servis v oboru nezávislých přejímek materiálu pro ropný průmysl.
  • Provádíme komplexní inspekci kvality výroby, kontrolu dodržování výrobních postupů a bezpečnosti práce, kontrolu výrobní dokumentace, materiálových zkoušek výrobku se schválením finálního výrobku k expedici.
  • Útvar inspekce je zcela nezávislý a je certifikován systémem řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001, environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001 a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001.
  • Inspekční činnost zajišťuje tým kvalifikovaných pracovníků.
  • Specializujeme se v oboru nedestruktivního zkoušení kovových materiálů dle ISO 9712 (metody VT, PT, MT, RT, UT, ET).
  • Zajistíme inspekční činnost v nepřetržitém provozu v tuzemsku i v zahraničí.
  • Úzce spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními klienty.
Inspekční činnost

Inspekční činnost

Inspekční činnost

Inspekční činnost

Kontrola ultrazvukem

Kontrola ultrazvukem

Magnetická kontrola

Magnetická kontrola